تجویز کلشی سین بعد از جراحی قلب

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ | نويسنده :

🔻کلشی سین در کاهش بروز سندرم متعاقب آسیب قلبی* بسیار موثر است. همچنین کلشی سین احتمالا باعث کاهش فیبریلاسیون دهلیزی بعد از عمل قلب باز می شود. البته عوارض آن مشکل ساز است.

🔻برای اغلب افرادی که تحت عمل جراحی قلب قرار می گیرند، یک دوره ۳ ماهه کلشی سین از  ۳-۱ روز بعد عمل توصیه می شود.

🔻دوز آن نیم  میلی گرم (شش دهم میلی گرم در بعضی کشورها) دوبار در روز برای افراد بیش از ۷۰ کیلوگرم و یک بار در روز برای افراد کمتر از ۷۰ کیلوگرم می باشد. تجویز دوز بارگیری ضرورتی ندارد.

🔻تجویز این دارو بهمراه آسپرین، یا ایبوبروفن یا ایندومتاسین در پیشگیری و درمان پریکاردیت حاد منجر به کاهش علایم، کاهش میزان عود پریکاردیت و عوارض کمتر، می گردد.

🔻در #پریکاردیت راجعه بهتر است دو بار در روز تجویز شود، که به این شکل عوارض گوارشی کمتر و پذیرش بیمار بهتر خواهد بود.

*در نتیجه آسیب پریکاردیوم درحین عمل جراحی قلب، ممکن است پریکاردیت با یا بدون افیوژن ایجاد شود.

✏️UpToDate, 2017
✏️۲۰۱۵ ESC Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases.
✏️Curr Opin Cardiol. 2012 May;27(3):308-17.

✍️دکتر فانک فهیمی

ارسال شده در عمومي | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ