دستورالعمل درماني انجمن قلب و انجمن آترواسكلروزيس اروپا جهت كنترل ديس ليپيدمي

۵ آذر ۱۳۹۶ | نويسنده :

سطح هدف LDL:

براي بيماراني كه در ريسك بسيار بالايي قرار دارند، توصيه مي شود ميزان LDL كمتر از ٧٠mg/dL حفظ شده و يا در شرايطي كه LDL پایه بيمار mg/dL ١٣٥-٧٠ است، حداقل ٥٠٪‏ كاهش يابد.

بيماران با ريسك بسيار بالا شامل:
– بيماري قلبي عروقي شناخته شده
– ديابت و آسيب ارگاني
– نارسايي شديد كليوي

براي بيماراني كه در ريسك بالايي قرار دارند، توصيه مي شود ميزان LDL كمتر از ١٠٠mg/dL حفظ شده و يا در شرايطي كه LDL پایه بيمار mg/dL ٢٠٠-١٠٠ است، حداقل ٥٠٪‏ كاهش يابد.

بيماران با ريسك بالا شامل:
-ديابت
– نارسايي كليه

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. 2016 Oct 27;38(29):2245-55.

✍دكتر بيتا شهرامي
دستيار تخصصي فارماكوتراپي (داروسازي باليني)
دانشگاه علوم پزشكي تهران

ارسال شده در عمومي | نظرات (0)

گذاشتن یک پاسخ