رگورژيتاسيون

3 فوریه 2018 | نويسنده :

عارضه رگورژيتاسيون دريچه هاي قلبي با فن فلورامين در چاقي در ٢٣٪؜ مصرف كنندگان دارو مشاهده مي شود.

در اين وضعيت دريچه بخوبي بسته نمي شود و با انقباض بطن، خون به داخل دهليز پس مي زند.

ارسال شده در عمومي | نظرات (0)

گذاشتن یک پاسخ