كارديولوژي كودكان و جوانان

۲۰ بهمن ۱۳۹۷ | نويسنده :

نشانگان باليني در بيماران قلبي (بخش۱)

١- خستگي زودرس:
سنگين ترين كار فيزيكي، در شيرخوار مكيدن شير از سينهٌ مادر است. شيرخواري كه بيماري قلبي دارد، در هنگام مكيدن سينه مادر، زود خسته (easy fatigue) ميشود، فراوان عرق ميكند، به تندي دم مي زند، و پيش از سير شدن سينه را رها ميكند، و ميخوابد. و چون سير نشده، بزودي از خواب بيدار ميشود، و دو باره شير ميخواهد. به گفته مادر خواب شير خوار سبك است. و هميشه گرسنه!  مادر گمان ميكند، كه شيرش كم است، يا اينكه كودك قولنج (كوليك) دارد، يا شيرش به بچه نمي سازد! كودك بخوبي وزن نميگيرد، و اين در حاليست كه شيرخواران كوليكي وزن گیری خوبي دارند.
– اين پترن ويژه شيرخواراني ست كه به سينه مادر مك مي زنند. در كودكي كه شير خشك ميخورد، اينگونه پترني ديده نمي شود، چون شيرخوردن با بطري انرژي بر و خسته كننده نيست. بنابرين كودك مي تواند وزن گيري و خواب خوبي داشته باشند.
– خستگي زودرس در كودكان بزرگتر كه راه افتاده اند، در هنگام جنب و جوش، ورزش، بازي و در بزرگترها در هنگام كار، خود را نشان ميدهد.
– كودك بيمار از همبازيهايش باز مي ماند، و در برابر همسالانش وزن كمتري دارد. كودك خسته رنگ پريده است، تپش قلب دارد، به تندي دم ميزند، و خيس عرق مي شود، كه شوند(دليل) آن بر انگيختگي جبراني سيستم اتونوم مي باشد. برخي ازين كودكان در هنگام ورزش يا جنب و جوش، دچار كبودي هم مي شوند، كه شوند (دليل) آن افزايش O2 Extraction از هموگلوبين است.

ارسال شده در عمومي | نظرات (0)

گذاشتن یک پاسخ