رگورژیتاسیون

۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | نويسنده :

عارضه رگورژیتاسیون دریچه های قلبی با فن فلورامین در چاقی در ٢٣٪؜ مصرف کنندگان دارو مشاهده می شود.

در این وضعیت دریچه بخوبی بسته نمی شود و با انقباض بطن، خون به داخل دهلیز پس می زند.

ارسال شده در عمومي | نظرات (۰)

گذاشتن یک پاسخ